Bachelor's Degree in Administration in Poland

View Bachelor Programs in Administration in Poland 2017

Administration

A bachelor’s degree is a four-year undergraduate degree and is the standard for higher education throughout most of the world. Bachelor’s degrees can be earned at state universities, at private universities, at community colleges and via online universities.

A Bachelor’s degree in Administration, similar to the BBA programs, intends to provide a broad education in the functional areas of a company. Graduates of the Bachelor in Administration will possess managerial skills, business decision making capabilities and strong communication skills.

Poland, officially the Republic of Poland, is a country in Central Europe. With a population of 38 million people, Poland is the 6th most populous country in the EU. EU/EEA students do not need a visa to study in Poland. The cost of living in Poland is among the lowest in the European Union.

Top Bachelor Programs in Administration in Poland 2017

Read More

Kierunek Administracja

University of Applied Sciences in Wałcz
Campus Full time 3 years October 2017 Poland Wałcz

Fundamentalnym założeniem kierunku studiów Administracja jest synergia wiedzy, umiejętności i kompetencji, pochodzących z różnych dyscyplin, a niezbędnych do odgrywania aktywnej roli zawodowej i społecznej w pracy w strukturach administracji samorządowej i rządowej, w strukturach kreujących i wspierających przedsiębiorczość i aktywność społeczną, jak również wykonujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. [+]

Best Bachelors in Administration in Poland 2017. Kierunek Administracja Fundamentalnym założeniem kierunku studiów Administracja jest synergia wiedzy, umiejętności i kompetencji, pochodzących z różnych dyscyplin, a niezbędnych do odgrywania aktywnej roli zawodowej i społecznej w pracy w strukturach administracji samorządowej i rządowej, w strukturach kreujących i wspierających przedsiębiorczość i aktywność społeczną, jak również wykonujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Administracja samorządowa Administrowanie bezpieczeństwem Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Studenci i absolwenci wszystkich kierunków studiów, mają możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, uprawniających do nauczania w szkołach wszystkich typów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Profil absolwenta Absolwent kierunku Administracja zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie nauk społecznych, w szczególności nauk o administracji oraz nauk prawnych, co zapewni mu profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej w strukturach administracji samorządowej i rządowej szczebla lokalnego i regionalnego. Ukończenie kierunku Administracja stanowi właściwą drogę do zdobycia, względnie uzupełnienia, wiedzy i umiejętności, dla osób, które planują lub już związali swoje życie zawodowe z organami wykonującymi zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (policja, służby ratownicze, żandarmeria wojskowa i inne). Pozwala to na zdobycie stosownego przygotowania zarówno młodzieży, jak i osobom po 26 roku życia, które chcą się przekwalifikować w kierunku pracy administracyjnej (np. z powodu zakończenia służby wojskowej lub pracy w innych służbach mundurowych). Na tym kierunku zdobywa się również kompetencje odnoszące się do codziennej praktyki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także problematyki stanów nadzwyczajnych, w szczególności zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze lokalnym i regionalnym. Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom absolwenci studiów na kierunku Administracja mogą uzyskać zatrudnienie w następujących instytucjach: sektorze publicznym (wojsko, policja, służby ratownicze, żandarmeria wojskowa); urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz w podległych im jednostkach; fundacjach, stowarzyszeniach, podmiotach ekonomii społecznej. [-]

Bachelor in Administration

Polonia University
Campus Full time Part time 3 years October 2017 Poland Częstochowa + 1 more

A graduation diploma confirming the completion of the first-cycle enables students to start the second-cycle studies for an MA degree in: Administration; Law; Political Science and other post-gradute fields of study. [+]

Bachelor in Administration

First-cycle studies (3 years) in the full-time and extramural system:

Public Administration Economic Administration Judicial Administration European and International Administration Real Estate Administration Administrative Personnel Management

A graduation diploma confirming the completion of the first-cycle enables students to start the second-cycle studies for an MA degree in: Administration; Law; Political Science and other post-gradute fields of study.

Curriculum

Studies in Administration provide students with the necessary knowledge, expertise, and competence in various areas of administration. The study develops:... [-]