Bachelor of Science Degree in Business Studies in Vietnam

Compare Undergraduate Studies in Business Studies in Vietnam 2018

Business Studies

Students who earn a BSc (Bachelor of Science) have the opportunity to begin a career in their chosen field of study. A BSc in both science-related and non-science fields can be earned at schools all over the world.

Business studies is an academic area of study that provides the knowledge and skills needed for a career in the business realm. Studies may consist of finance, accounting, economics, organizational studies, business ethics, and marketing.

Vietnam (Việt Nam), officially the Socialist Republic of Vietnam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) is a long, thin country in Southeast Asia. Vietnam's history is one of war, colonisation and rebellion. The presence of foreign universities is increasing in Vietnam which have more than 160 universities.

Top BSc Program in Business Studies in Vietnam 2018

Read More

Bachelor of Science Business Administration

Vietnamese-German University
Campus Full time 6 semesters September 2018 Vietnam Ho Chi Minh City

Our Bachelor in Business Administration is a well-rounded program that enables you to identify, analyze and solve problems independently and methodically in the context of dynamic markets and complex business environments. [+]

Ngày nay, mỗi tổ chức đều cần nhân viên được đào tạo một cách bài bản. Những nhân viên này phải có khả năng thông hiểu và giải quyết được các vấn đề trong kinh doanh và kinh tế. Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại VGU là một chương trình bao quát cho phép bạn xác định, phân tích và giải quyết vấn đề một cách độc lập và có phương pháp trong bối cảnh thị trường năng động và môi trường kinh doanh phức tạp.

Chương trình của chúng tôi cung cấp cho bạn kiến thức sâu trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, khoa học và phương pháp nghiên cứu cũng như kỹ năng để áp dụng những hiểu biết khoa học của bạn vào các tình huống thực tế. Trong quá trình làm các bài tập nghiên cứu nhóm, bạn sẽ học cách làm việc với những người khác để đạt được một mục tiêu chung, tích trữ kinh nghiệm cần thiết để làm việc trong một môi trường kinh doanh đa văn hóa và sự hiểu biết về mối quan hệ giữa môi trường kinh doanh và xã hội.... [-]